Bitsboard

Bitsboard

Fin app som kan brukes til å øve ord, setninger og uttale.

Du kan sette sammen bilder, tekst og lyd.

Programmet lager ulike øvingsoppgaver av bildene dine.